Nieuws & Blog

Immo Vasta
22.03.2024

Extr-Actie Project 2023 Payoke: Een Hoopvolle Strijd tegen Mensenhandel

Payoke is een niet-gouvernementele organisatie (een vzw) die strijdt tegen de handel in en uitbuiting van mensen. We bieden gespecialiseerde opvang en begeleiding voor alle slachtoffers van mensenhandel; bestrijden alle vormen van mensenhandel & werken om het recht te laten gelden.
Buurt
20.03.2024

Invloed van Ringland Antwerpen op Vastgoedmarkt en Economie

De Laatste Update over de Antwerpse Ring: Hoe Ringpark Antwerpen en Ringland de Vastgoedmarkt en Economie Beïnvloeden.
Nieuws
25.01.2024

Energienorm definitief goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft de energienorm definitief goedgekeurd. Het minimaal te behalen label is E voor halfopen vrijstaande woningen en D voor rijwoningen en appartementen. Dan wordt de energienorm van kracht. Een woning die er niet aan voldoet, zal ongeschikt zijn.
Buurt
24.01.2024

Stuivenbergsite

De site van het Stuivenbergziekenhuis wordt herontwikkeld met een mix van stedelijke diensten, woningen, (zorg)voorzieningen, werkplekken en groene open ruimte.
Nieuws
24.01.2024

Nieuw jaar, nieuwe regels in vastgoedland

Net zoals vorig jaar mag men zich in 2024 verwachten aan een resem nieuwe regels in vastgoedland. Niet alleen voor wie (ver)koopt, bouwt of renoveert, maar ook voor de vastgoedprofessional staat er een en ander te veranderen.
Juridisch
24.01.2024

Laatste maanden om registratierechten mee te nemen

Tot 1 januari 2024 is de meeneembaarheid van registratierechten mogelijk. Kopers hebben de keuze tussen 3%-tarief zonder meeneembaarheid en 6%-tarief met meeneembaarheid. Belangrijk: akte moet in 2023 verleden zijn voor keuzerecht.
Buurt
23.01.2024

Ringpark Groene Vesten

Ringpark Groene Vesten rijgt de wijken langs de beide kanten van de Ring aan elkaar.
Verkopen
23.01.2024

Wijzigingen BTW-tarief sloop/heropbouw verduidelijkt

Na de bekendmaking van het federaal begrotingsakkoord is er onzekerheid ontstaan over de praktische implicaties van de wijzigingen in het BTW-tarief voor sloop/heropbouw. Het is cruciaal dat kopers goed geïnformeerd zijn over de situatie waarin ze zich bevinden.
Nieuws
07.03.2022

Veranderingen sinds 2022 in het vastgoed

Het nieuwe jaar brengt ook enkele nieuwe regels met zich mee. Bent u het overzicht volledig kwijt? Wij vatten even kort samen wat er is veranderd en nog zal veranderen.
Nieuws
15.11.2021

Renovatieverplichting vanaf akte na 1/1/2023 voor residentiële gebouwen met EPC slechter dan score C

Indien u een woning koopt met een EPC label D of slechter, zal u vanaf 1 januari 2023 binnen de vijf jaar na akte een renovatie moeten uitvoeren zodat het label minstens C wordt.
Juridisch
14.10.2021

Hervorming registratierechten

Vanaf 1 januari 2022 zal er een hervorming van de registratierechten plaatsvinden. Het tarief van 6% zal 3% worden en het tarief dat 10% was, wordt dan weer 12%.
Nieuws
23.09.2021

Premiezoeker Tool

Indien je graag wil weten op welke premies je recht hebt, kan je dit opzoeken via de tool Premiezoeker van de Vlaamse Overheid. Deze werd bovendien in april geactualiseerd.
Nieuws
12.08.2021

EPC-labelpremie tot 5000 euro bij energierenovatie

Indien u een woning heeft/aankoopt met een slecht energieprestatiecertificaat en u de woning binnen de vijf jaar grondig renoveert zodat het EPC beter wordt, kan u aanspraak maken op een premie tot 5.000 euro.
Juridisch
20.08.2020

Registratiebelasting in het Vlaams gewest

Waar vroeger de registratiebelasting afhankelijk was van het kadastraal inkomen, is dat nu niet meer het geval en bedraagt die normaal 6% voor de aankoop van de enige eigen gezinswoning.
Juridisch
20.08.2020

Registratiebelasting: dit zijn de 4 soorten

Wanneer je een eigendom koopt, of een som geld schenkt, ben je registratiebelasting verschuldigd om je akte of geschrift te laten registreren.
Nieuwe panden per e-mail Ontvang nieuwe panden Gratis schatting aanvragen

Uw favorieten

Hou me op de hoogte