Immovasta draagt bij aan uniek Extr-Actie project

Immovasta, bekend van haar expertise in vastgoed in Antwerpen, heeft recentelijk haar betrokkenheid getoond bij een bijzonder maatschappelijk project. Begin 2023 ondersteunde Immovasta het Extr-Actie project, een initiatief dat in samenwerking met Payoke en haar team 'slachtoffers van tienerpooiers' tot stand kwam.

Een Nieuwe Start in Thailand

Het project richtte zich op een Vlaamse jongedame die het slachtoffer was geworden van mensenhandel. Naast juridische en psycho-sociale ondersteuning, werd er in overleg met de cliënt een plan opgesteld om haar uit haar toxische omgeving te halen. Dit resulteerde in een maand lang verblijf in Thailand, waar zij samen met een vrijwilliger, afgesloten van de buitenwereld, deelnam aan activiteiten zoals thaiboksen, fitness en yoga. Een periode om te herstellen en nieuwe perspectieven te ontdekken.

Positieve Ontwikkelingen

Na afloop van het project heeft de jongedame belangrijke stappen gezet. Ze heeft afstand genomen van haar pooier, woont nu zelfstandig en heeft haar passie voor thaiboksen voortgezet in België. Bovendien heeft ze de moed gevonden om haar studie te hervatten en zich opnieuw in te schrijven in het hoger onderwijs.

Dankwoord aan Immovasta

De financiering van dit project, dat buiten de reguliere subsidies valt, werd mede mogelijk gemaakt door Immovasta. Hun substantiële bijdrage heeft ertoe geleid dat de jongedame niet alleen tijdelijk uit haar schadelijke omgeving werd gehaald, maar ook nieuwe aspecten van het leven en zichzelf heeft kunnen ontdekken. Payoke en de betrokken jongedame zijn Immovasta, en in het bijzonder Amelie Bauwens en Maarten De Keulenaer, zeer dankbaar voor deze levensveranderende steun.

Toekomstige Projecten en Donaties

Met het oog op de toekomst is Payoke al bezig met de voorbereidingen voor Extr-Actie 2.0. Fondsenwerving is essentieel en donaties zijn van harte welkom, hoe klein ook. Bijdragen aan dit waardevolle project kunnen gedaan worden via de volgende link: 

https://payoke.koalect.com/nl-NL/p/steun-payoke-vzw/step-1

Immovasta zet zich niet alleen in voor de vastgoedmarkt, maar draagt ook bij aan de strijd tegen mensenhandel en de ondersteuning van slachtoffers. Een engagement dat verder reikt dan zakelijk succes alleen.

#StrijdTegenMensenhandel

Vergelijkbare berichten

Nieuwe panden per e-mail Ontvang nieuwe panden Gratis schatting aanvragen

Uw favorieten

Hou me op de hoogte