Indien je graag wil weten op welke premies je recht hebt, kan je dit opzoeken via de tool Premiezoeker van de Vlaamse Overheid. Deze werd bovendien in april geactualiseerd.

Je krijgt via deze premiezoeker een overzicht  over welke premies mogelijk zijn zowel federaal, gewestelijk, provinciaal als lokaal. U kan bovendien ook premies opvragen die relevant zijn voor uw persoonlijke situatie (samenstelling gezin, inkomen,…).

De populariteit van de tool blijft toenemen, vooral in de steden Antwerpen, Gent en Brussel.

Bron: CIB & https://www.belgium.be/nl/online_dienst/app_premiezoeker

Nieuwe panden per e-mail Ontvang nieuwe panden Gratis schatting aanvragen

Uw favorieten

Hou me op de hoogte