Het nieuwe jaar brengt ook enkele nieuwe regels met zich mee. Bent u het overzicht volledig kwijt? Wij vatten even kort samen wat er is veranderd en nog zal veranderen. 

EPC gemeenschappelijke delen

Vanaf 15 appartementen in een appartementsgebouw zal er een EPC van de gemeenschappelijke delen moeten worden opgemaakt. Voor kleinere gebouwen ligt deze deadline later: gebouwen vanaf 5 appartementen (t.e.m. 14 appartementen) moeten op 1 januari 2023 over een EPC van de algemene delen beschikken. Bij gebouwen met 4 of minder appartementen is de richtdatum 1 januari 2024.

Enkel nog RECENTE EPC’s geldig bij verkoop

Vanaf 1 januari 2022 zijn enkel EPC’s die vanaf 1 januari 2019 zijn opgemaakt nog geldig. Deze regel geldt voor alle notariële aktes die in 2022 verlijden. Indien u een compromis heeft ondertekend in 2021, maar de akte in 2022 verlijdt, heeft u eveneens een recent EPC nodig.

Verplichte schatting bij afsluiten woonlening

Indien u een woonlening wil afsluiten, zal u vanaf 1 januari 2022 de waarde van de nieuwe woning moeten laten schatten. Deze verplichting moet ervoor zorgen dat de stijging van de prijzen in het vastgoed onder controle blijven.

Gebruik stookolietanks strenger gereglementeerd

Bij residentiële en niet - residentiële gebouwen waarvoor een vergunning werd aangevraagd voor een nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie vanaf 1 januari 2022, zal het verboden zijn om een stookolietank te installeren en zelfs te vervangen. In bestaande gebouwen is het vanaf nu ook niet meer mogelijk om een stookolietank te vervangen, behalve wanneer er in de straat geen aardgasnet aanwezig is.

Hervorming verkooprecht

De grootste verandering voor alle kopers… We schreven er al een blog over. Bij de aankoop van een enige gezinswoning zakt het tarief van 6% naar 3% en wordt de meeneembaarheid afgeschaft. Er is een overgangsperiode voorzien van twee jaar, waarbij u nog kan kiezen tussen beide tarieven. Bij een niet-enige woning stijgt het tarief van 10% naar 12%. De rechtenvermindering blijft nog steeds bestaan, maar wordt gehalveerd naar €2.800.

Renovatieverplichting bij niet- residentiële gebouwen

Indien u eigenaar wordt van een niet-residentieel gebouw, zal u binnen de vijf jaar aan enkele normen moeten voldoen op vlak van: dakisolatie, beglazing, warmte-opwekkers en koelinstallaties. Ook zullen de kleinere niet-residentiële gebouwen energielabel C moeten behalen vanaf 2022. Grote niet-residentiële gebouwen zullen een minimaal aandeel van hernieuwbare energie moeten voorzien.

Wat komt er nog aan?

De Vlaamse regering wil tegen 2040 dat Vlaanderen asbestvrij is. Om dit te kunnen bereiken, moeten ze natuurlijk asbest opsporen en laten verwijderen. Vandaar wordt er in de loop van dit jaar een verplicht asbestattest opgevraagd bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan 2001. De effectieve datum van de inwerkingtreding ligt nog niet vast, gezien er op dit moment nog niet voldoende gecertificeerde deskundigen zijn. Bovendien werkt men aan een renovatieverplichting voor residentiële gebouwen.

Bron: https://www.cib.be/actua/746e039e-ee73-438e-a5e6-ad18d3027ca3/nieuw-jaar-nieuwe-regels-in-immoland

Wenst u uw eigendom te verkopen? Vraag dan uw gratis én vrijblijvende schatting aan via https://www.immovasta.be/gratis-schatting/.

Nieuwe panden per e-mail Ontvang nieuwe panden Gratis schatting aanvragen

Uw favorieten

Hou me op de hoogte