Na de bekendmaking van het federaal begrotingsakkoord is er onzekerheid ontstaan over de praktische implicaties van de wijzigingen in het BTW-tarief voor sloop/heropbouw. Vastgoedkantoren streven naar nauwkeurige informatie voor geïnteresseerden. Los van persoonlijke meningen over de beslissing, is het cruciaal dat kopers goed geïnformeerd zijn over de situatie waarin ze zich bevinden.

De algemene situatie vanaf 1 januari 2024
In heel het land, inclusief de 32 centrumsteden:

Er geldt geen specifieke maatregel meer voor de 32 centrumsteden. De algemene regel is dat het verlaagd btw-tarief voor de afbraak van een gebouw en heropbouw van woningen vanaf 1 januari 2024 overal in ons land op dezelfde manier zal gelden voor particulieren en rechtspersonen. Dit met volgende sociale voorwaarden:

  • Particulieren die zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m2.
  • Particulieren en rechtspersonen die woningen laten bouwen om daarna langdurig te verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.
     

Overgangsmaatregelen van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024
In heel het land, inclusief de 32 centrumsteden:

Wie een heropgebouwde woning aankocht bij een bouwpromotor (enige eigen woning max 200m² of langdurige verhuur in het kader sociaal huisvestingsbeleid) kan gebruikmaken van een overgangsmaatregel op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 1 juli 2023 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024.

In de 32 centrumsteden:

Er wordt ook een overgangsmaatregel voorzien voor particulieren en rechtspersonen die niet voldoen aan de sociale voorwaarden, maar op basis van de permanente regeling in de 32 centrumsteden wel konden genieten van het verlaagde btw-tarief. Ook hier geldt de voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 1 januari 2024 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024

Deze bijkomende overgangsmaatregel in de 32 centrumsteden heeft dus geen betrekking op aankopen bij bouwpromotoren, want die kwamen niet in aanmerking onder de permanente regeling in de 32 centrumsteden. De maatregel heeft wel betrekking op tweede verblijven of op projecten van ontwikkelaars en investeerders die panden aankochten met het doel deze nadien te verhuren voor ander doeleinden dan langdurig verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.

Enkele conclusies vanwege de CIB Studiedienst:
1. Het verlaagd BTW-tarief voor aankopen van heropgerichte woningen bij projectontwikkelaars verdwijnt volledig, zowel binnen als buiten de 32 centrumgebieden. Vergis je hierin dus niet: een koper bij een projectontwikkelaar zal overal 21% BTW betalen en nergens 6%. In de 32 centrumgebieden is het BTW-tarief vanaf 01/01/2024 ook 21%.
2. De voorwaarden om als bouwheer van het 6%-tarief te kunnen genieten in de 32 centrumgebieden verstrengen. Tot 31/12/2023 geldt daar geen oppervlaktebegrenzing of voorwaarde om de heropgerichte woning te betrekken als enige eigen woning (gedurende 5 jaar). Die voorwaarden gelden enkel buiten de 32 centrumgebieden. Dat verandert op 01/01/2024.
3. Daarom wordt ook een extra overgangsmaatregel in het leven geroepen, voor bouwheren die niet voldaan aan de sociale voorwaarden.
4. Vanaf 01/01/2024 komen alleen natuurlijke personen nog in aanmerking voor het 6%-tarief. Rechtspersonen worden uitgesloten, met als enige uitzondering het scenario van langdurige verhuur voor sociale huisvesting. Tot 31/12/2023 komen rechtspersonen in de 32 centrumgebieden wel nog eventueel in aanmerking voor 6% op de afbraak, heroprichtings- en afwerkingswerken zonder sociale verhuur. Opnieuw een verstrenging dus binnen de 32 centrumgebieden, met een specifieke overgangsregeling.
5. Voor de overgangsregeling met betrekking tot aankopen bij promotoren is de voornaamste/enige voorwaarde dat de vergunningsaanvraag ingediend moet zijn voor 01/07/2023. Er is geen cut-offdatum voor het indienen van een verklaring (cfr. verduidelijking kabinet Van Peteghem dd. 16/10/2023).

13/10/2023

Bron: CIB 

Vergelijkbare berichten

Nieuwe panden per e-mail Ontvang nieuwe panden Gratis schatting aanvragen

Uw favorieten

Hou me op de hoogte