Elk jaar moet je als eigenaar een onroerende voorheffing betalen op onroerende goederen die in het Vlaams Gewest liggen. Ze wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen.

Deze Vlaamse belasting is er voor al wie belastingsplichtige is. In sommige gevallen kan je als eigenaar, maar ook als huurder bepaalde verminderingen genieten op deze onroerende voorheffing. Het kan ook zijn dat je onroerend goed voor een bepaalde periode wordt vrijgesteld van deze belasting, bijvoorbeeld wanneer je een handelspand ombouwt tot woning.

Lees het volledige nieuwsartikel.

Nieuwe panden per e-mail Ontvang nieuwe panden Gratis schatting aanvragen

Uw favorieten

Hou me op de hoogte