Indien u een woning heeft/aankoopt met een slecht energieprestatiecertificaat en u de woning binnen de vijf jaar grondig renoveert zodat het EPC beter wordt, kan u aanspraak maken op een premie tot 5.000 euro.

Hier zijn enkele voorwaarden aan gebonden:

  • De premie is voor alle woningeigenaars
  • Het oorspronkelijk EPC (mag niet ouder zijn dan van 2019) moet aantonen dat het woning/wooneenheid is met een ondermaatse energieprestatie
    • Indien de woning label E of F had moet door renovatie een label C behaald worden
    • Indien de wooneenheid label D, E of F had moet door renovatie label B behaald worden
  • Het nieuwe EPC mag maximaal 12 maanden oud zijn en moet ten laatste vijf jaar na het eerste EPC worden ingediend

De premie kan in schijven worden verkregen (indien u na het behalen van label C nog label B zou behalen, zou u dus nog recht hebben op een bijkomende premie voor het behalen van een beter EPC)

Het bedrag van de premie is afhankelijk van het label dat behaald wordt.

De premie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonus. De premie is echter wel cumuleerbaar met de energiepremies van Fluvius per maatregel.

 

Bron: www.vlaanderen.be

Voor meer informatie kan u terecht op volgende link: https://www.vlaanderen.be/epc-labelpremie-bij-energierenovatie

Nieuwe panden per e-mail Ontvang nieuwe panden Gratis schatting aanvragen

Uw favorieten

Hou me op de hoogte